Sweden United KingdomGreat Britain

Välkommen till den stadsnära vildmarken!

Här är naturen alltid närvarande, vi har allt från trolsk urskog till barnvänliga badplatser, samtidigt som storstaden bara är ett stenkast bort.

Vår största tillgång är vår underbara natur med skiftande kulturlandskap, sagolika naturområden, lugna fiskedrag och sköna kanot- och vandringsleder. Det är också en plats rik på historia, stolta hantverkstraditioner och unika museum.Upptäck det unika svarta guldet – diabasen som kännetecknar trakten, och det välkända Lekoseum, BRIOs stolta arv i form av ett leksaksmuseum.

Välkommen till oss!

Information om flytt av verksamheter

Turistbyrån och avdelningen för Kultur och fritid i Osby kommun, som idag finns i stationshuset, kommer att flytta sina verksamheter till bibliotekets lokaler på Östra Järnvägsgatan 16 i Osby. Detta innebär förändringar i vad som gäller för försäljning av Skånetrafikens biljetter och laddning av jojokort

Målet med denna förändring är att någon form av kioskverksamhet med generösare öppettider ska förbättra servicen för kommuninvånarna.
- Genom att få in en aktör som kan erbjuda längre öppettider, kaffe och försäljning av Skånetrafikens biljetter försöker vi skapa bättre förutsättningar för att tillgodose efterfrågade behov, säger Reia Sofiadotter Collberg, kultur- och fritidschef i Osby kommun.

Fram till den 22 december kan man köpa biljetter och ladda jojokort som vanligt på turistbyrån. Men från den 23 december 2016 fram till den 31 januari 2017 hänvisas man till bibliotekets lokaler där man kan få hjälp med att ladda Skånetrafikens jojokort på Skånetrafikens hemsida eller i automaterna. Notera att det inte kommer finnas möjlighet att köpa biljetter eller jojokort och att det behövs ett kontokort för att servicen ska fungera.

Under den här övergångsperioden finns kommunens turistinformatör på plats på biblioteket och tar emot fem dagar i veckan på följande tider:

Måndagar kl. 16.00 – 19.00
Tisdagar – fredagar kl. 11.00- 14.00

Notera att dessa tider inte gäller under jul- och nyårshelgerna då särskilda öppettider råder. För mer inf. se kommunens hemsida: www.osby.se

För mer information och frågor:
Reia Sofiadotter Collberg, kultur- och fritidschef Osby kommun
Mobil: 0709-318 294